wz

Otto E. Rösler

Röslerův atraktor je umělý systém generující podivný atraktor, založený na nejjednodušších principech generace chaosu, a to transformaci "rozprostření a ohyb" (stretch and fold). Röslerův atraktor (1976) vychází z atraktoru Lorenzova, který byl publikován 13 roků před Röslerovým. Rösler byl původním povoláním lékař, který se k chaosu dostal přes chemii a teoretickou biologii. Röslerovo jméno začalo být spojováno s jednoduchým atraktorem ve tvaru stuhy, svinuté do věnečku se záhybem. Rösler si ale také představoval atraktory z vyšších dimenzí jako ohýbání a stlačování stavového prostoru. které se skutečně stalo klíčem ke konstrukci podivných atraktorů.


Roslerův atraktor

Rösler zastával názor, že tyto tvary představují princip samoorganizace v přírodě (vznik disipativních struktur díky složitým a vzájemně souvisejícím procesům). Představoval si punčochu k měření větru, do které se chytil vítr. Vítr je v pasti a musí "proti své vůli" konat něco užitečného. Podle něj princip samoorganizace spočíval vtom, že příroda dělá něco proti své vůli a díky tomu se zaplétá do sebe a dává tak vzniknout kráse. Ať už však byly jeho filozofické úvahy jakékoliv, neodmyslitelně patří do historie fraktálů a chaosu.


Roslerův atraktor je popsán nelineární soustavou tří diferenciálních rovnic:
dx / dt = - y - z
dy / dt = x + a y
dz / dt = b + z ( x - c )
kde a = 0.2, b = 0.2, c = 5.7
 

Zde je umístěn applet na kterém si můžete důkladněji prohlédnout Roslerův atraktor.


Applet si můžete stáhnout zde.


Nahoru


Michal Hladik © 2006