wz

Sierpinského trojúhelník

Velice známý fraktál je Sierpinského trojúhelník. Tento obrazec vznikne tak, že z trojúhelníku vyřízneme trojúhelník tvořený středními příčkami trojúhelníku původního. A tento postup opakujeme na tři zbylé trojúhelníčky. Tím vznikne nekonečně mnoho nekonečně malých trojúhelníčků.


Sierpinského trojúhelník

Nemusíme se pouze omezovat na trojúhelníky či jiná dvojrozměrná tělesa. Můžeme vyřezávat třeba z obdélníku. Tím vznikne další fraktál, Sierpinského koberec. Příkladem aplikace podobných operací na trojrozměrné objekty je Mengerova houba, trojrozměrná mřížka s nekonečně velkým povrchem, ale nekonečně malým objemem.


Mengerova houba