wz

Bakalářská práce
Deterministický chaos: Princip a aplikace

Michal Hladík

Vítejte

Vítejte na stránkách zabývajících se problematikou řízení deterministického chaosu a vším co k ní náleží. Jedná se především o popis chaosu jak z matematického, tak fyzikálního hlediska, popis metod řízení deterministického chaosu resp. nelineárních dynamických systémů, jejichž výsledkem je právě deterministické chování, lokálně vypadající jako zcela náhodné a chaotické. Dále se jedná o výčet podob a výskytů v přírodě a především o aplikace deterministického chaosu v odvětvích lidské činnosti.

Web je součástí mé bakalářské práce "Deterministický chaos: Princip a aplikace" jakožto její výstup.

Na stránkách jsou umístěny Java applety, pro jejichž funkční zobrazení je třeba mít nainstalovánu podporu Javy (J2SE - Java Runtime Environment, která je volně ke stažení na stránkách Javy (http://www.java.com). Všechny Java applety, které na tomto webu uvidíte, jsou k dispozici ke stažení v sekci download.

V sekci download jsou také k dispozici některé odborné články, ze kterých jsem čerpal informace pro tuto práci. Tyto články jsou ve formátu PDF a k jejich otevření je zapotřebí mít nainstalován například Acrobat Reader.

Veškeré připomínky či dotazy mi můžete zasílat na Hungry-Lord@email.czNahoru


Michal Hladik © 2006